<
Trang chủ » Tra từ
sac  
[sæk]
danh từ
  • (sinh vật học) túi, bao (bộ phận giống cái túi của một động vật hay cây cối)
  • (y học) túi, bao (trong cơ thể)
viết tắt
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt