<
Trang chủ » Tra từ
shape  
[∫eip]
danh từ
 • hình, hình dạng, hình thù
có dáng hình cầu
con quỷ hình người
 • vật khó nhìn thấy một cách chính xác; hình bóng mờ ảo
 • (thông tục) tình trạng; trạng thái
 • sự thể hiện cụ thể
ý định thể hiện bằng hành động
 • loại, kiểu, hình thức
sự thưởng công dưới hình thức một món tiền
 • sự sắp xếp, sự sắp đặt
sắp xếp ý kiến của mình cho gọn
 • bóng, bóng ma
có một bóng người hiện ra mờ mờ trong sương mù
 • khuôn, mẫu
 • thạch bỏ khuôn, thịt đông bỏ khuôn
 • các (đê) đôn
   • dư sức, sung sức
   • méo mó
   • không khoẻ mạnh
   • nặn thành hình
   • (nghĩa bóng) làm cho trông được; làm cho có hiệu lực; huấn luyện cho dùng được
   • có hình dáng đẹp
   • diễn đạt cái gì một cách rõ ràng
   • hình thành
ngoại động từ
 • nặn, đẽo, gọt, tạo thành hình
đánh cát lên thành một cái ụ
 • định hướng; quyết định bản chất của (cái gì); có ảnh hưởng lớn đối vối (cái gì)
những sự kiện này đã giúp định hướng sự nghiệp của cô ấy trong tương lai
 • tiến triển; phát triển theo một hướng nhất định
 • làm cho (quần, áo) vừa với hình dáng của cơ thể
viết tắt
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt