<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
s'accrocher  
tự động từ
  • móc vào, ngoắc vào
ngoắc vào cành cây.
  • bám lấy
bám lấy một học thuyết lỗi thời
bám lấy quá khứ (chỉ nghĩ đến quá khứ)
  • không nao núng (trước khó khăn)
không được nao núng
  • quấy rầy
quấy rầy ai
  • (thân mật) cãi nhau, tranh giành nhau
họ đang cãi nhau
      • chịu thiếu thốn, thắt lưng buộc bụng
cậu luôn có thể chịu thiếu thốn sao?
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt