<
Trang chủ » Tra từ
sắc  
[sắc]
danh từ
  • royal honour-conferring diploma
  • temple's exercising charm
  • colour
động từ
  • to extract, to simmer, to lead down
tính từ
  • sharp
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt