<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
Russian  
['rʌ∫n]
tính từ
  • ( Russian ) (thuộc) nước Nga; (thuộc) văn hoá Nga, (thuộc) ngôn ngữ Nga, (thuộc) người Nga
văn hoá dân gian Nga
múa Nga
danh từ ( Russian )
  • người Nga
  • tiếng Nga
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt