<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
romand  
tính từ
  • (thuộc) miền nói tiếng Pháp (ở Thuỵ Sĩ)
miền Thuỵ Sĩ nói tiếng Pháp
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt