<
Trang chủ » Tra từ
research  
[ri'sə:t∫, 'ri:sə:t∫]
[ri'sə:t∫]
danh từ
tham gia/tiến hành nghiên cứu
nghiên cứu khoa học
động từ
nghiên cứu nguyên nhân của bệnh ung thư
nghiên cứu về sự lan truyền của bệnh AIDS
một quyển sách dày công nghiên cứu
bài xã luận đó đã được nghiên cứu kỹ lưỡng
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt