<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
repas  
danh từ giống đực
  • bữa ăn
bữa ăn sáng
bữa ăn trưa
ăn một bữa ăn thanh đạm
ăn ba bữa mỗi ngày
bữa ăn thịnh soạn
bữa ăn nhẹ
bữa ăn lạnh (ăn đồ ăn lạnh)
chuẩn bị bữa ăn
ăn ngoài bữa
      • (sinh vật học) bữa ăn giả
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt