<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
regarder  
ngoại động từ
 • nhìn ngó
nhìn người qua lại
nhìn chăm chú
nhìn khinh bỉ
nhìn sơ qua, liếc nhanh qua
nhìn đồng hồ
nhìn mưa rơi
 • nhìn đến, chú ý đến
chỉ chú ý đến cái lợi của mình
 • nhìn về, hướng về
nhà này hướng về phương nam
 • có quan hệ đến, dính dáng đến
điều đó có quan hệ đến anh
   • đi không quay đầu lại
   • coi như, xem như
   • nhìn khinh bỉ, nhìn giận dữ
   • quý mến (ai), có thiện cảm (với ai)
   • ghét bỏ ai
   • thổi phồng chi tiết, như xẩm sờ voi
   • nhìn khiêu khích, nhìn xấc náo
   • (thân mật) đừng có trông mong gì ở tôi
nội động từ
 • chú ý đến
hãy chú ý kỹ đến việc anh sắp làm
chú ý kỹ đến việc gì
 • so đo đồng tiền
khi mua, bà ta không so đo đồng tiền
 • nhìn, nhìn ngó
nhìn qua cửa sổ
   • suy nghĩ kỹ trước khi bắt tay làm
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt