<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
recevoir  
ngoại động từ
 • nhận, thu nhận
nhận một bức thư
nhận một phần thưởng
nhận tiền công, nhận lương
nhận tiền
nhận nhiệm vụ
lá đơn đã được (thu) nhận
nhận tiền cứu trợ
 • bị, được, phải
bị phạt
bị thương
bị mắc mưa
được đón tiếp tử tế
 • tiếp, tiếp đón
tiếp đón một người bạn
tiếp đón ai niềm nở
 • tiếp nhận, nghiệm thu
không chịu tiếp nhận công trình
 • chấp nhận; thừa nhận
sáng kiến không được chấp nhận
thừa nhận một điều là đúng
 • cho đỗ
thi đỗ
 • chứa, chứa đựng
căn phòng có thể chứa được hai nghìn người
   • sự bác đơn
   • sự từ chối
nội động từ
 • tiếp khách
ông giám đốc tiếp khách vào lúc bốn giờ chiều
   • cho và nhận
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt