<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
rampe  
danh từ giống cái
 • đoạn đường dốc, chỗ dốc, mặt dốc
xe ô-tô lên một đoạn đường dốc
 • tay vịn, lan can (cầu thang)
chỗ vịn bằng gỗ
bám lấy lan can
 • hàng đèn chiếu (trước sân khấu; ở sân bay; trước cửa hàng)
   • (thông tục) chết
   • bệ phóng (tên lửa...)
   • vững vàng, không nao núng
   • giữ gìn được sức khoẻ, vẻ tươi đẹp của mình
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt