<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
raccommoder  
ngoại động từ

vá cái áo
vá lưới
  • (thân mật) giải hoà
giải hoà đôi bạn
  • (từ cũ, nghĩa cũ) sửa chữa
sửa chữa một ngôi nhà
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt