<
Trang chủ » Tra từ
r  
[ɑ:]
danh từ, số nhiều r's , R's
 • ( r , R ) chữ thứ mười tám bảng chữ cái tiếng Anh
 • ( R ) (viết tắt) của Rex , Regina nữ hoàng; hoàng đế
nữ hoàng Elizabeth
 • ( R trong vòng tròn, nằm phía trên, bên phải của một nhãn hiệu) nhãn hiệu đã đăng ký độc quyền
 • ( R ) (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) Đảng Cộng hoà (ở Mỹ)
 • ( R ) (viết tắt) của River con sông (nhất là trên bản đồ)
sông Thames
 • ( r ) (viết tắt) của recto trang bên phải (sách)
 • ( r ) (viết tắt) của right bên phải
   • mùa sò (gồm có tám tháng có chữ r từ September đến April )
   • đọc, viết và số học (cơ sở giáo dục sơ cấp)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt