<
Trang chủ » Tra từ
rượu vang  
[rượu vang]
  • (từ gốc tiếng Pháp là Vin) wine
Red wine; claret
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt