<
Trang chủ » Tra từ
rút ngắn  
[rút ngắn]
  • to make something shorter; to shorten; to abridge; to curtail
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt