<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
réception  
danh từ giống cái
  • sự nhận
sự nhận một bức thư
giấy biên nhận
  • sự tiếp nhận, sự thu nhận; lễ thu nhận; phòng tiếp nhận
đọc diễn văn nhân được thu nhận vào Viện hàn lâm
phòng tiếp nhận trong một khách sạn
  • sự tiếp đón; sự tiếp khách; phòng tiếp khách
tiếp đón ai niềm nở
ngày thứ ba là ngày tiếp khách của tôi
  • cuộc chiêu đãi
khách của cuộc chiêu đãi
  • sự thu
sự thu làn sóng
sự thu ghi được
sự thu anten phân tập
sự thu phân tập
sự thu bằng ống nghe (lắp trên mũ)
sự thu nhiều máy (truyền hình)
sự thu thanh
sự thu điện thoại
  • (sinh vật học, sinh lý học) sự nhận cảm, sự thụ cảm
  • (thể dục thể thao) tư thế nhảy xuống (của người nhảy)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt