<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
quinze  
tính từ
  • mười lăm
  • (thứ) mười lăm
trang mười lăm
danh từ giống đực
  • mười lăm
  • số mười lăm
  • (thể) điểm mười lăm (chơi quần vợt)
  • ngày mười lăm
  • (thể) đội bóng bầu dục (mười lăm người)
      • ngày này hai tuần sau
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt