<
Trang chủ » Tra từ
quang cảnh  
[quang cảnh]
danh từ.
  • view, landscape
  • sight, scene, spectacle, show
present/look a sorry spectacle
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt