<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
punir  
ngoại động từ
  • phạt, trừng phạt
phạt một học trò
phạt một đứa trẻ
trừng phạt một tội
bị phạt tội chết
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt