<
Trang chủ » Tra từ
puissance  
['pju:səns]
danh từ
  • quyền lực; sức mạnh; uy lực
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt