<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
prononcer  
ngoại động từ
  • phát âm
phát âm một từ
từ không thể phát âm được
  • đọc
đọc một bài diễn văn
  • phát biểu, thổ lộ
phát biểu nguện vọng
  • tuyên bố; công bố
công bố một bản án
công bố hình phạt đối với ai
  • (từ cũ, nghĩa cũ) làm nổi bật lên
hoạ sĩ làm nổi bật quá các bắp thịt của những nhân vật của mình
nội động từ
  • tuyên án
toà đã tuyên án
  • (từ cũ, nghĩa cũ) tỏ ý kiến
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt