<
Trang chủ » Tra từ
principe  
['pri:nt∫ipei]
danh từ
  • hoàng tử
  • hoàng thái tử Tây Ban Nha
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt