<
Trang chủ » Tra từ
prime minister  
['praim'ministə]
danh từ
  • thủ tướng chính phủ
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt