<
Trang chủ » Tra từ
poser  
['pouzə]
danh từ
  • (thông tục) câu hỏi hóc búa; vấn đề hóc búa
  • người điệu bộ, người màu mè (như) poseur
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt