<
Trang chủ » Tra từ
port  
[pɔ:t]
danh từ
 • cảng
quân cảng
cảng đánh cá
cảng ở cửa sông
 • thành phố cảng
(thuộc ngữ) các nhà chức trách điều hành cảng
 • (nghĩa bóng) nơi ẩn náu; nơi tỵ nạn
 • ( Ê-cốt) cổng thành
 • (hàng hải) cửa tàu (để ra vào, bốc xếp hàng hoá...); (hàng không) cửa khẩu
sân bay (phi cảng)
cảng nhập
 • (hàng hải), (hàng không) như porthole
 • (kỹ thuật) lỗ thông hơi, thông gió, hút nước, tháo nước
 • đầu cong của hàm thiếc (ngựa)
 • dáng, bộ dạng, tư thế
 • (quân sự) tư thế cầm chéo súng (để khám)
 • rượu pooctô, rượu vang đỏ ngọt nặng (ở Bồ Đào Nha) (như) port wine ; cốc rượu pooctô
 • (hàng hải) mạn trái (tàu); (hàng không) cánh trái (máy bay)
quay bánh lái sang trái
 • ( định ngữ) trái, bên trái
ở mạn trái đằng mũi
   • (tục ngữ) méo mó có hơn không, chết đuối vớ được cọc
ngoại động từ
 • (quân sự) cầm chéo (súng, để khám)
chuẩn bị khám súng!
 • (hàng hải) quay (bánh lái...) sang trái
nội động từ
 • lái sang phía trái (tàu)
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt