<
Trang chủ » Tra từ
pill  
[pil]
danh từ
 • viên thuốc
 • (nghĩa bóng) điều cay đắng, điều tủi nhục, điều sỉ nhục
điều cay đắng, điều tủi nhục
ngậm bồ hòn làm ngọt
 • (từ lóng); (đùa cợt) quả bóng đá, quả bóng quần vợt; đạn đại bác
 • ( số nhiều) trò chơi bi-a
 • ( the pill , the Pill ) (thông tục) thuốc ngừa thai, thuốc tránh thai
tiếp tục dùng thuốc tránh thai
   • biện pháp nửa vời không đem lại kết quả gì; cho voi uống thuốc gió
ngoại động từ
 • bỏ phiếu đen, bỏ phiếu chống lại (để khai trừ ai)
 • đánh bại
 • (từ cổ,nghĩa cổ) cướp bóc
nội động từ
 • (nói về vải) sổ lông
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt