<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
Phố  
  • 埔 <地名用字。>
Hoàng Phố (ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc).
黄埔(在广东)。
trường sĩ quan Hoàng Phố.
黄埔军官学校。
  • 堡 <多用于地名。五里铺、十里铺等的'铺'字,有的地区写作'堡'。>
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt