<
Trang chủ » Tra từ
phẩm  
[phẩm]
danh từ.
  • pigment
  • class; rank; order
  • virtue; quality
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt