<
Trang chủ » Tra từ
phôi  
[phôi]
  • Embryo, germ, foetus
  • (kỹ thuật) Rough draft
  • fade, lose colour
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt