<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
phó-mát  
[phó mát]
  • (từ gốc tiếng Pháp là Fromage) cheese
Cottage cheese
The cheese should be kept at a temperature of 5 degrees
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt