<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
peau  
danh từ giống cái
 • da
lột da của một con vật
màu da
(màu) da đen
kem chăm sóc da
 • da (thuộc)
cái túi da rắn
 • vỏ
vỏ chuối
 • váng
váng sữa
 • tính mệnh
bảo vệ tính mệnh của mình; tự vệ
 • cuộc sống
thiết tha với cuộc sống
bỏ mạng
   • trả thù ai, báo thù ai
tao sẽ trả thù! (tao sẽ lột da mày ra!)
   • say mê ai về xác thịt
   • đắt kinh khủng, đắt khủng khiếp
   • sợ cho tính mạng của mình
   • béo nứt da
   • âm ỉ tức tối
   • (thông tục) ăn mặc hở hang quá
   • (phẩm chất) tầm thường, xoàng
   • diễn lột được một nhân vật
   • cảm thấy thoải mái, dễ chịu
   • có thể chịu đựng lẫn nhau
   • cảm thấy khó ở, cảm thấy khó chịu
   • không thể chịu đựng lẫn nhau
   • (thông tục) giết chết ai
người ta sẽ giết nó
   • thay đổi hoàn toàn
   • đổi mới
   • tôi chẳng muốn ở địa vị nó
   • (thông tục) cái cóc khô!
   • nó ngứa da ngứa thịt
   • nó gầy trơ xương
   • tính nào vẫn tật ấy, đánh chết cái nết chẳng chừa
   • gầy giơ xương, chỉ còn da bọc xương
   • quay cuồng; động cỡn
   • (thân mật) văn bằng
   • hoàn toàn không có gì cả, hoàn toàn không ra gì
   • "miếng da lừa" (một tác phẩm rất nổi tiếng trong " Tấn trò đời" của Ban-zắc)
   • kẻ độc ác, kẻ hung dữ
hắn quả là kẻ độc ác
   • ( tính từ) độc ác, hung dữ
hắn rất hung dữ
   • bị hành hình (bởi một trung đội)
   • chống cự kịch liệt đến phút cuối cùng
   • bán da gấu, chưa đậu ông nghè đã đe hàng tổng
   • cậy thế kẻ mạnh để giấu cái hèn của mình
   • (thông tục) đĩ già
đồng âm Pot .
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt