<
Trang chủ » Tra từ
payer  
['peiə]
danh từ
  • người trả tiền, người phải trả tiền
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt