<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
pauvreté  
danh từ giống cái
  • sự nghèo, sự nghèo khổ
sống trong cảnh nghèo khổ
  • sự nghèo nàn; sự cằn cỗi; sự tồi tàn
sự cằn cỗi của đất
  • (văn học) điều vô vị, điều tầm thường
nói những điều vô vị
      • nghèo đâu phải tội
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt