<
Trang chủ » Tra từ
passer  
['pɑ:sə]
danh từ
  • người trúng tuyển hạng thứ (ở trường đại học)
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt