<
Trang chủ » Tra từ
pas  
[pɑ:]
danh từ
  • quyền đi trước, quyền ưu tiên
nhường đi trước, nhường bước; nhường quyền ưu tiên
được đi trước; được quyền ưu tiên
  • bước nhảy, bước khiêu vũ
bước vũ ba lê một người biểu diễn
bước vũ ba lê hai người biểu diễn
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt