<
Trang chủ » Tra từ
parti  
[pa:'ti]
danh từ
  • đám (trong hôn nhân)
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt