<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
panier  
danh từ giống đực
 • thúng, mủng, rổ, rá
rổ bằng mây
rổ đồ khâu
một thúng cam
 • (thể dục thể thao) rổ (bóng rổ); điểm thắng
ghi một điểm (bóng rổ)
 • (thông tục) mông, đít
đá đít
 • (từ cũ; nghĩa cũ) khung phồng (trong váy)
   • ăn bớt tiền chợ
   • vứt vào sọt rác
sách đáng vứt vào sọt rác, sách nhảm nhí
   • (nghĩa bóng) đối xử một cách khinh bỉ
   • coi như cùng một thứ, coi như cùng một giuộc
   • rổ đựng rau
   • (nghĩa bóng) xe hòm chở tù
   • bọn người lục đục
   • kẻ tiêu hoang
   • phó thác số mạng mình vào một việc gì; được ăn cả, ngả về không
   • phần trên mặt, phần tốt nhất
   • phần dưới đáy, phần dở không có giá trị
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt