<
Trang chủ » Tra từ
pacific  
[pə'sifik]
tính từ
  • đem lại thái bình, hoà bình
  • yêu hoà bình
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt