<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
pâtir  
nội động từ
  • khổ (vì)
khổ vì sự bất công
  • (văn học) sống kham khổ
kẻ hà tiện sống kham khổ giữa của cải của mình
  • (văn học) đình đốn, suy sụp
công việc đình đốn
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt