<
Trang chủ » Tra từ
or  
[ɔ:]
danh từ
 • vàng (ở huy hiệu)
giới từ
 • (từ cổ,nghĩa cổ) trước, trước khi
liên từ
 • hoặc, hay là
cái đó màu vàng hay màu đỏ?
cái đó đúng hay sai?
anh có đến hay là không?
đứa bé là trai hay gái?
Tôi muốn cái đó đen, (hoặc) trắng hoặc xám
 • nếu không
Hạ nhiệt độ xuống kẻo bánh cháy đấy
 • (sau một câu phủ định) cũng không
nó không biết đọc cũng không biết viết
họ chẳng bao giờ nhảy cũng chẳng bao giờ hát
 • tức là; nghĩa là
một chiếc thuyền độc mộc, tức là một chiếc thuyền bằng một thân cây đục thành
một ký lô tức là hai pao
tăng 50 penni, nghĩa là 10 silinh theo tiền cũ
địa chất học, tức là khoa học nghiên cứu vỏ trái đất
 • (đưa ra một ý nghĩ nảy ra sau) không biết có phải vậy hay không?
Rõ ràng lá nó nói dối - không biết phải vậy hay không?
I need a new coat - or do I ?
tôi cần một cái áo mới - chẳng biết có cần không nhỉ?
   • nói cho đúng hơn; nói đúng ra là
Chúngtôi ở lại nhà bạn tôi hay nói đúng ra là ở nhà bố mẹ của bạn tôi
   • khoảng ấy
có khoảng hai mươi
chúng tôi ở lại khoảng một giờ gì đó
   • gì đó; hình như thế; đâu đó; nào đó
ông ta là giám đốc ngân hàng gì đó
tôi để nó trong tủ bup phê hoặc đâu đó
Ai bảo anh thế? - Ồ, một người nào đó, tôi chẳng nhớ ai cả
ở đâu đó trong bếp ấy
   • (sau một danh từ số ít) hoặc nhiều hơn; khoảng chừng
sau khoảng một, hai phút thì chúng tôi trông thấy nó
hậu tố
 • người hoặc vật làm
diễn viên
thống đốc
cái điện trở
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt