<
Trang chủ » Tra từ
opinion  
[ə'piniən]
danh từ
các quan điểm chính trị
anh nghĩ sao về giám đốc của anh?
cần phải tham khảo ý kiến ông chủ tịch
người ta yêu cầu ông ấy cho biết ý kiến thẳng thắn
theo ý kiến tôi
một vấn đề có thể tranh cãi
anh nên hỏi ý kiến một lần nữa trước khi để cho ông ấy nhổ sạch răng của anh
  • dư luận
dư luận chung; công luận
dư luận đang chuyển sang ủng hộ kế hoạch mới
  • sự đánh giá
đánh giá cao người nào
không đánh giá ai cao
đánh giá thấp
      • cho rằng, nghĩ rằng
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt