<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
onze  
tính từ
  • mười một
đứa trẻ mười một tuổi
chúng có khoảng mười một đứa
  • (thứ) mười một
trang mười một
danh từ giống đực
  • mười một
  • số mười một
  • ngày mười một
ngày mười một trong tháng
  • người mang số mười một
vận động viên mang số mười một đã chiến thắng
  • (thân mật) phòng số mười một
  • (thể dục thể thao) đội bóng đá
đội bóng đá Pháp
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt