<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
obtenir  
ngoại động từ
  • xin được, đạt được, thu được, giành được, được
xin được một chỗ làm việc
đạt được thành công rực rỡ
      • lấy được một thiếu nữ
      • được kiện
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt