<
Trang chủ » Tra từ
north  
[nɔ:θ]
danh từ
  • hướng bắc, phương bắc, phía bắc
ở phương bắc
ở phía bắc của
  • miền bắc
  • gió bấc
tính từ
  • bắc, bấc
Bắc cực
gió bấc
sao Bắc đẩu
phó từ
  • về hướng bắc, ở phía bắc
đi về phía bắc
ở phía bắc
từ bắc chí nam
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt