<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
nord  
danh từ giống đực
  • phương bắc, phía bắc
  • ( Nord ) miền Bắc
      • mất phương hướng, lúng túng
tính từ
  • bắc
bán cầu bắc
cực bắc
phản nghĩa Midi , sud .
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt