<
Trang chủ » Tra từ
nhẫn  
[nhẫn]
  • (finger-)ring.
diamond ring.
  • bitter ; slightly.
  • endure, contain oneself
  • ruthless
  • (arch.) till, until
©2021 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt