<
Trang chủ » Tra từ
nhạy bén  
[nhạy bén]
  • keen; sharp; clear-headed
Keen intelligence
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt