<
Trang chủ » Tra từ
nhà kho  
[nhà kho]
danh từ
  • store; shed; depot; depository; repository; warehouse; storehouse
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt