<
Trang chủ » Tra từ
nhà chọc trời  
[nhà chọc trời]
  • skyscraper
Nhắc đến nhà chọc trời phải nhắc đến Empire State Building New York
You cannot talk about skyscrapers without talking about Empire State Building in New York
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt