<
Trang chủ » Tra từ
national  
['næ∫nəl]
tính từ
  • (thuộc) dân tộc
phong trào giải phóng dân tộc
  • (thuộc) quốc gia
quốc hội
quốc ca
công cuộc tái thiết quốc gia
      • báo chí lưu hành khắp nước
danh từ số nhiều
  • kiều dân, kiều bào
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt